بافندگان سیاه‌چادر در خراسان شمالی تسهیلات ارزان قیمت می‌گیرند


بجنورد-ایرنا- مدیرکل امور عشایری خراسان‌شمالی گفت: بافندگان سیاه‌چادر عشایر برای تولید این محصول حمایت می‌شوند و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنان قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085400/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار